Quiz: Đắp vô vàn thứ mỹ phẩm lên da, bạn có biết đích xác hạn sử dụng của chúng?

Đáp án

6 tháng

Lượng tinh chất có trong serum khá cô đặc và tinh khiết, hầu hết bao gồm những dưỡng chất đặc biệt trải qua quá trình sản xuất tỉ mỉ. Vì vậy, nếu để quá lâu, tác động của khí hậu và môi trường sẽ khiến serum bị biến chất, trở nên mất tác dụng.

Share Button

Comments 343

  1. talentbschool 22/12/2018
  2. rahsaskatoon 21/01/2019
  3. gradualdesing 28/01/2019