Nỗi khổ "khó đỡ", không biết kể cùng ai của những sao nữ có vòng 1 ngoại cỡ, bức size

Cái gì nhiều quá cũng không tốt, kể cả người sở hữu vòng 1 size khủng cũng vậy.
http://sacdepchophunu.com/wp-content/uploads/2017/09/M%E1%BA%A7m-%C4%90%E1%BA%ADu-N%C3%A0nh-Nguy%C3%AAn-X%C6%A1-1.jpg

Share Button

Comments 4